Drenatge Limfàtic

Consisteix a facilitar la circulació de la limfa a través dels gots limfàtics i els linfonòduls.

Els efectes del Drenatge són la reducció d'edemes, inflors i celul·litis.Aquest efecte s'aconsegueix per una depuració del teixit gràcies a l'allunyament dels residus amb la limfa.