Pressoteràpia

Tractament per a la Circulació

La pressoteràpia és una teràpia natural basada en la realització de pressions sobre diferents parts del cos amb la finalitat de corregir les alteracions del sistema circulatori.

Aquesta tècnica no només corregeix les alteracions del sistema circulatori, sinó que a més aconsegueix un perfecte drenatge limfàtic, a través del que s'eliminen toxines i greixos acumulats