Reflexoterapia

Aquest tractament aconsegueix contrarrestar les alteracions de l'organisme mitjançant pressions en zones concretes del peu. En aquestes zones existeixen gran quantitat de terminacions nervioses que en estar connectades a diferents parts de l'organisme, contribueixen al seu bon funcionament.

La reflexologia podal actua a través d'estímuls que

afavoreixen la fluïdesa del reg sanguini i l'eliminació de desfets, netejant l'organisme i impedint els bloquejos energètics.