Tractaments de Laserterapia

La Laserterapia té aplicacions en la pell:

· Redueix l'envelliment cutani

· Arrugues, flacidessa i acne.

· Sistema circulatori

· Laserterapia post-liposucció

· Laserterapia en estries